Totalløsning til Biogas

Luftrensning og ventilation

Hvorfor vælge samlet løsning fra KJ Klimateknik

Færre snitflader i forhold til leverandører

Kun én virksomhed er ansvarlig for luftstrøm frem til luftrenser

Totalløsning på ventilation og luftrensning

Luftrensning fra opgradering

Nyhed

Undgå bøvlet med ammoniak, lugt, mange leverandører og myndighederne

Baseret på mange års erfaring med luftrensning og ventilation har KJ Klimateknik udviklet én samlet løsning på hele ”luftpakken” til det professionelle biogasanlæg. Som samlet leverandør sikrer vi, at hele projektet med luftrensning og ventilation i biomassehaller og tanke spiller optimalt, ligesom luftrensning fra opgradering kan integreres.

Biomassehaller

Typisk oplag af dybstrøelse og lignende og hvor der kræves luftrensning for at reducere ammoniak og lugtemissionen.

Læsse/losse faciliteter

Fortrængningsluft når tankbiler med gylle og anden biomasse når lastbilerne læsser og tømmer.

Lager- og råvaretanke

Fortrængningsluft fra gylletanke m.m. når der påfyldes gylle eller anden biomasse kan med fordel opsamles via et punktudsug og ledes til luftrensning for at minimere punktforurening. Da vi her har med at gøre relativt små luftmængder, kan denne luft med fordel ledes til WTR AirClean og renses bort sammen med emissionen fra biomassehallerne.

Vil du høre mere?

Kontakt Poul Erik og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig eller din virksomhed.

+45 30 34 79 68